Lee Rosy's Tea


Your Account
Forgot password?


  >

Assam Mangalam TinAssam Mangalam Tin
£7.50
Christmas Tea TinChristmas Tea Tin
£4.50
Earl Grey Blue Flower TinEarl Grey Blue Flower Tin
£4.50
Gingerbread & Orange Rooibos TinGingerbread & Orange Rooibos Tin
£4.50
Green Tea Blue Sky TinGreen Tea Blue Sky Tin
£4.50
Herbman Blend TinHerbman Blend Tin
£7.50
Pi Lo Chun TinPi Lo Chun Tin
£7.50
Sikkim Temi TinSikkim Temi Tin
£7.50
White Monkey TinWhite Monkey Tin
£4.95

Site Map  |  Terms & Conditions